Tjänster

Dagens KLT har 40 anställda som jobbar inom flera elteknikgrenar.

 Vi medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i er organisation.

 KLT har idag kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad, Oskarshamn och Västervik.