El- och installationsteknik

KLT´s kontor i Kalmar, Västervik och Växjö utför projektledning, kostnadskalkyler, beskrivningsarbeten samt projektering av el- och teleanläggningar. Vi utför även kontroll och besiktning av elentreprenader samt EN-besiktningar.

De senaste åren har vi fått förtroende att utföra uppdrag med varierande storlek och omfattning. Vi är stolta över att vara konsultvalet hos våra kunder med både små och stora uppdrag.