Om KLT

KLT Konsult AB har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1965.

Dagens KLT har 40 anställda och är ett konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder tjänster som bygger på branschkunnande i samverkan med teknisk kompetens inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik.

Vi medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i er organisation.

KLT har idag kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad och Västervik.

KLT´s mångåriga verksamhet i konsultbranschen har gett oss en företagsanda som bidrar till att skapa ett mervärde för våra kunder.