Om KLT

KLT Konsult AB har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1965.

Dagens KLT har 40 anställda och är ett konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder tjänster som bygger på branschkunnande i samverkan med teknisk kompetens inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik.

Vi medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i er organisation.

KLT har idag kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad, Oskarshamn och Västervik.

KLT´s mångåriga verksamhet i konsultbranschen har gett oss en företagsanda som bidrar till att skapa ett mervärde för våra kunder.

KLT Konsult AB är sedan oktober 2017 en del av Eurocon Consulting AB (Publ.) För mer information om Eurocon Consulting och förvärvet av KLT Konsult se www.eurocon.se